[YARDIM] Infernus Panel

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı 4VCI

 • 4VCI#4969(discord)
 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 177
 • Pertinacious Vargant Stars
  • Pertinacious Vargant Stars
: 17 Aralık 2017, 19:06:21
Merhabalar serverde Infernus skini seçtikten sonra serverden çıkıp geri girince sıfırlanıyor hesaba kayıt edebilirmisiniz.

Spoiler for Hiden:
InfernusGui = {
    button = {}
}
        InfernusGui["btnclose"] = guiCreateButton(218, 428, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btnclose"], 0.00)
              InfernusGui["btn1"] = guiCreateButton(218, 148, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn1"], 0.00)
              InfernusGui["btn2"] = guiCreateButton(218, 202, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn2"], 0.00)
              InfernusGui["btn3"] = guiCreateButton(218, 256, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn3"], 0.00)
              InfernusGui["btn4"] = guiCreateButton(218, 310, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn4"], 0.00)
              InfernusGui["btn5"] = guiCreateButton(218, 364, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn5"], 0.00)

local b1 = 79
local b2 = 79
local b3 = 79
local b4 = 79
local b5 = 79
local b6 = 79

function mouse ( _, _, x, y )
    if ( x >= 218 and y >= 148 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 148 + 44 ) ) then
       b1 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 202 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 202 + 44 ) ) then
       b2 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 256 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 256 + 44 ) ) then
       b3 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 310 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 310 + 44 ) ) then
       b4 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 364 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 364 + 44 ) ) then
       b5 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 148 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 148 + 44 ) ) then
       b6 = 255
   else
    local b1 = 79
    local b2 = 79
    local b3 = 79
    local b4 = 79
    local b5 = 79
    local b6 = 79
   end
end
    function Black()
        dxDrawLine(208 - 1, 107 - 1, 208 - 1, 482, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawLine(590, 107 - 1, 208 - 1, 107 - 1, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawLine(208 - 1, 482, 590, 482, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawLine(590, 482, 590, 107 - 1, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawRectangle(208, 107, 382, 375, tocolor(0, 0, 0, 160), false)
      dxDrawRectangle(208, 107, 382, 375, tocolor(0, 0, 0, 160), false)
        dxDrawLine(208, 138, 590, 138, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208 - 1, 106 - 1, 590 - 1, 138 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208 + 1, 106 - 1, 590 + 1, 138 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208 - 1, 106 + 1, 590 - 1, 138 + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208 + 1, 106 + 1, 590 + 1, 138 + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208, 106, 590, 138, tocolor(255, 255, 255, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawRectangle(218, 148, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b1), false)
        dxDrawRectangle(218, 202, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b2), false)
        dxDrawRectangle(218, 256, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b3), false)
        dxDrawRectangle(218, 310, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b4), false)
        dxDrawRectangle(218, 364, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b5), false)
        dxDrawLine(208, 418, 590, 418, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawRectangle(218, 428, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b6), false)
        dxDrawText("Infernus - Camuflaje", 218, 148, 580, 192, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus - Camuflaje2", 218, 202, 580, 246, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus - Camuflaje3", 218, 256, 580, 300, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus - 4", 218, 310, 580, 354, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus - 5", 218, 364, 580, 408, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218 - 1, 428 - 1, 580 - 1, 472 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218 + 1, 428 - 1, 580 + 1, 472 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218 - 1, 428 + 1, 580 - 1, 472 + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218 + 1, 428 + 1, 580 + 1, 472 + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218, 428, 580, 472, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
    end

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btnclose"] ) then
            if state == "up" then
               guiSetVisible(InfernusGui["btnclose"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn1"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn2"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn3"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn4"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn5"], false)
               removeEventHandler("onClientRender",root,Black)
               showCursor(false)
            end
         end
end
)
addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn1"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - Camuflaje", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod1/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod1/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
            end
         end
end   
)   

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn2"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - Camuflaje 2", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod2/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod2/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
            end
         end
end
)

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn3"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - Camuflaje 3", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod3/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod3/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
            end
         end
end
)

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn4"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - 4 loaded", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod4/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod4/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
            end
         end
end
)

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn5"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - 5 loaded", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod5/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod5/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
            end
         end
end
)   
guiSetVisible(InfernusGui["btnclose"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn1"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn2"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn3"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn4"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn5"], false)
removeEventHandler("onClientRender",root,Black)
-----------------------------------------------------------
 
 
function OpenWin()
if removeEventHandler("onClientRender",root,Black)then
removeEventHandler("onClientRender",root,Black)
removeEventHandler("onClientRender",root,mouse)
guiSetVisible(InfernusGui["btnclose"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn1"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn2"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn3"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn4"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn5"], false)
showCursor(false)
else
addEventHandler("onClientRender",root,Black)
addEventHandler("onClientRender",root,mouse)
guiSetVisible(InfernusGui["btnclose"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn1"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn2"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn3"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn4"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn5"], true)
showCursor(true)
    end
   end
bindKey("F3","down", OpenWin )


Mesaj Birleştirildi: 18 Aralık 2017, 13:55:27
@Güncel..
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2017, 13:55:27 Gönderen: 4VCI »
[DD/DM] Player
 


MTASATURK

[YARDIM] Infernus Panel
« : 17 Aralık 2017, 19:06:21 »

Çevrimdışı Mahlukat

 • Uzman Üye
 • *
  • İleti: 637
Yanıtla #1 : 18 Aralık 2017, 16:02:44
client.lua
Kod: lua
InfernusGui = {
    button = {}
}
        InfernusGui["btnclose"] = guiCreateButton(218, 428, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btnclose"], 0.00)
              InfernusGui["btn1"] = guiCreateButton(218, 148, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn1"], 0.00)
              InfernusGui["btn2"] = guiCreateButton(218, 202, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn2"], 0.00)
              InfernusGui["btn3"] = guiCreateButton(218, 256, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn3"], 0.00)
              InfernusGui["btn4"] = guiCreateButton(218, 310, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn4"], 0.00)
              InfernusGui["btn5"] = guiCreateButton(218, 364, 362, 44,"",false)
      guiSetAlpha(InfernusGui["btn5"], 0.00)

local b1 = 79
local b2 = 79
local b3 = 79
local b4 = 79
local b5 = 79
local b6 = 79

function mouse ( _, _, x, y )
    if ( x >= 218 and y >= 148 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 148 + 44 ) ) then
       b1 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 202 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 202 + 44 ) ) then
       b2 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 256 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 256 + 44 ) ) then
       b3 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 310 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 310 + 44 ) ) then
       b4 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 364 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 364 + 44 ) ) then
       b5 = 255
   elseif ( x >= 218 and y >= 148 and x <= ( 218 + 362 ) and y <= ( 148 + 44 ) ) then
       b6 = 255
   else
    local b1 = 79
    local b2 = 79
    local b3 = 79
    local b4 = 79
    local b5 = 79
    local b6 = 79
   end
end
    function Black()
        dxDrawLine(208 - 1, 107 - 1, 208 - 1, 482, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawLine(590, 107 - 1, 208 - 1, 107 - 1, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawLine(208 - 1, 482, 590, 482, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawLine(590, 482, 590, 107 - 1, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawRectangle(208, 107, 382, 375, tocolor(0, 0, 0, 160), false)
      dxDrawRectangle(208, 107, 382, 375, tocolor(0, 0, 0, 160), false)
        dxDrawLine(208, 138, 590, 138, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208 - 1, 106 - 1, 590 - 1, 138 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208 + 1, 106 - 1, 590 + 1, 138 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208 - 1, 106 + 1, 590 - 1, 138 + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208 + 1, 106 + 1, 590 + 1, 138 + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus Skin Panel", 208, 106, 590, 138, tocolor(255, 255, 255, 255), 0.7, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawRectangle(218, 148, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b1), false)
        dxDrawRectangle(218, 202, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b2), false)
        dxDrawRectangle(218, 256, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b3), false)
        dxDrawRectangle(218, 310, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b4), false)
        dxDrawRectangle(218, 364, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b5), false)
        dxDrawLine(208, 418, 590, 418, tocolor( 8, 53, 255), 1, false)
        dxDrawRectangle(218, 428, 362, 44, tocolor(101, 101, 101, b6), false)
        dxDrawText("Infernus - Camuflaje", 218, 148, 580, 192, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus - Camuflaje2", 218, 202, 580, 246, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus - Camuflaje3", 218, 256, 580, 300, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus - 4", 218, 310, 580, 354, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Infernus - 5", 218, 364, 580, 408, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218 - 1, 428 - 1, 580 - 1, 472 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218 + 1, 428 - 1, 580 + 1, 472 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218 - 1, 428 + 1, 580 - 1, 472 + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218 + 1, 428 + 1, 580 + 1, 472 + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
        dxDrawText("Close Panel", 218, 428, 580, 472, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "bankgothic", "center", "center", false, false, false, false, false)
    end

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btnclose"] ) then
            if state == "up" then
               guiSetVisible(InfernusGui["btnclose"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn1"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn2"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn3"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn4"], false)
               guiSetVisible(InfernusGui["btn5"], false)
               removeEventHandler("onClientRender",root,Black)
               showCursor(false)
            end
         end
end
)
addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn1"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - Camuflaje", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod1/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod1/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
   setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje")
            end
         end
end   
)   

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn2"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - Camuflaje 2", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod2/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod2/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
   setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje 2")
            end
         end
end
)

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn3"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - Camuflaje 3", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod3/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod3/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
   setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje 3")
            end
         end
end
)

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn4"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - 4 loaded", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod4/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod4/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
   setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje 4")
            end
         end
end
)

addEventHandler ("onClientGUIClick", getRootElement(),
function ( btn, state )
    if ( source == InfernusGui["btn5"] ) then
            if state == "up" then
               outputChatBox("infernus - 5 loaded", 95, 239, 95)
               InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod5/infernus.txd" )
               engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
               InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod5/infernus.dff", 411 )
               engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
   setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje 5")
            end
         end
end
)   
guiSetVisible(InfernusGui["btnclose"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn1"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn2"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn3"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn4"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn5"], false)
removeEventHandler("onClientRender",root,Black)
-----------------------------------------------------------
 
 
function OpenWin()
if removeEventHandler("onClientRender",root,Black)then
removeEventHandler("onClientRender",root,Black)
removeEventHandler("onClientRender",root,mouse)
guiSetVisible(InfernusGui["btnclose"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn1"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn2"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn3"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn4"], false)
guiSetVisible(InfernusGui["btn5"], false)
showCursor(false)
else
addEventHandler("onClientRender",root,Black)
addEventHandler("onClientRender",root,mouse)
guiSetVisible(InfernusGui["btnclose"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn1"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn2"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn3"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn4"], true)
guiSetVisible(InfernusGui["btn5"], true)
showCursor(true)
    end
   end
bindKey("F3","down", OpenWin )


addEvent("SkinEtkinlestir", true)
addEventHandler("SkinEtkinlestir", root, function(skin)
    if skin ==  "Camuflaje" then
        InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod1/infernus.txd" )
        engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
        InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod1/infernus.dff", 411 )
        engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje")
elseif skin == "Camuflaje 2" then
    InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod2/infernus.txd" )
        engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
        InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod2/infernus.dff", 411 )
        engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje 2")
elseif skin == "Camuflaje 3" then
        InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod3/infernus.txd" )
        engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
        InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod3/infernus.dff", 411 )
        engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje 3")
elseif skin == "Camuflaje 4" then
        InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod4/infernus.txd" )
        engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
        InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod4/infernus.dff", 411 )
        engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje 4")
elseif skin ==  "Camuflaje 5" then
        InfiTexture = engineLoadTXD ( "infimod5/infernus.txd" )
        engineImportTXD ( InfiTexture, 411 )
        InfiModel = engineLoadDFF ( "infimod5/infernus.dff", 411 )
        engineReplaceModel ( InfiModel, 411 )
setElementData(localPlayer, "InfernusSkin",  "Camuflaje 5")
end
end)
server.lua
Kod: lua
addEventHandler("onPlayerQuit", root, function() -- çıkış yaptığında
    local hesap = getPlayerAccount(source) -- oyuncunun hesabını çek
    local infData = getElementData(source, "InfernusSkin") -- oyuncunun verisini çek
if not isGuestAccount(hesap) then -- eğer guest hesap değilse
    if infData then -- eğer veri var ise
            setAccountData(hesap, "InfernusData", infData) -- hesaba veriyi ekle
end
end
end)

addEventHandler("onPlayerLogin", root, function(_,hesap) -- giriş yaptığında
        local infData = getAccountData(hesap, "InfernusData") -- hesabın verisi çek
if infData then --eğer veri var ise
    triggerClientEvent(source, "SkinEtkinlestir", source, infData) --cliente yolla
end
end)
Denermisin acaba ?
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.
 


Çevrimdışı 4VCI

 • 4VCI#4969(discord)
 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 177
 • Pertinacious Vargant Stars
  • Pertinacious Vargant Stars
Yanıtla #2 : 18 Aralık 2017, 17:02:19
Malesef olmadı bana skype'nizi verebilirmisiniz.
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2017, 19:31:32 Gönderen: Narkoz »
[DD/DM] Player
 


Çevrimdışı Mahlukat

 • Uzman Üye
 • *
  • İleti: 637
Yanıtla #3 : 18 Aralık 2017, 17:04:52
Skype: mahlukat5
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2017, 19:31:49 Gönderen: Narkoz »
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.