[YARDIM] Mapratings Hata

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kamaci4444

 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 125
 • Skype:yunus_kamaci
: 14 Nisan 2017, 13:40:51
Merhaba arkadaşlar mapratings hata veriyor script çalışmıyor yardım edebilirmisiniz.
Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.

Kodları
Kod: lua
addEvent("onMapStarting",true)
addEventHandler("onMapStarting",getRootElement(),
function (mapInfo)
oynanan   = mapInfo.playedCount or "N/A"
end
)
addEventHandler("onMapStarting",getRootElement(),
function(source,cmd)
setTimer(outputChatBox,50,1,"#f0ff00[Harita] #ffffffHarita  #f0ff00"..tostring(oynanan).." #ffffffkez oynandı. /rate 1 ile 10 arasında değer yazarak oylayabilirsiniz",getRootElement(),255,255,255,true)
end
)


   
addEvent("onMapStarting",true)
addEventHandler("onMapStarting",getRootElement(),
function (mapInfo)
   local map = exports.mapmanager:getRunningGamemodeMap()
   local mapname = getResourceName(map)
   rate  = getMapRating(mapname)
   if not rate then
   setTimer(outputChatBox,50,1,"#b2ffd6 Bu Harita'ya Oy verilmemiş.",getRootElement(),255,255,255,true)
   end
   if rate then
      ortalamaoy = tonumber(rate.average)
      toplamkisi = rate.count
  if ortalamaoy<=0 or ortalamaoy<=1 then
       setTimer(outputChatBox,50,1,"#ffffff Haritanın Puanı #FF0000"..tostring(ortalamaoy).."#b2ffd6/#00ff0010 #f0ff00("..tostring(toplamkisi).." Kişi Puan verdi)",getRootElement(),255,255,255,true)
   
elseif ortalamaoy<=2 or ortalamaoy<=3 then
       setTimer(outputChatBox,50,1,"#ffffff Haritanın Puanı #FF6600"..tostring(ortalamaoy).."#b2ffd6/#00ff0010 #f0ff00("..tostring(toplamkisi).." Kişi Puan verdi)",getRootElement(),255,255,255,true)
   
elseif ortalamaoy<=4 or ortalamaoy<=5 then
       setTimer(outputChatBox,50,1,"#ffffff Haritanın Puanı #FFBB00"..tostring(ortalamaoy).."#b2ffd6/#00ff0010 #f0ff00("..tostring(toplamkisi).." Kişi Puan verdi)",getRootElement(),255,255,255,true)
     
elseif ortalamaoy<=6 or ortalamaoy<=7 then
       setTimer(outputChatBox,50,1,"#ffffff Haritanın Puanı #AAFF00"..tostring(ortalamaoy).."#b2ffd6/#00ff0010 #f0ff00("..tostring(toplamkisi).." Kişi Puan verdi)",getRootElement(),255,255,255,true)

elseif ortalamaoy<=8 or ortalamaoy<=9 then
       setTimer(outputChatBox,50,1,"#ffffff Haritanın Puanı #66FF00"..tostring(ortalamaoy).."#b2ffd6/#00ff0010 #f0ff00("..tostring(toplamkisi).." Kişi Puan verdi)",getRootElement(),255,255,255,true)

elseif ortalamaoy<=10 then
       setTimer(outputChatBox,50,1,"#ffffff Haritanın Puanı #00FF00"..tostring(ortalamaoy).."#b2ffd6/#00ff0010 #f0ff00("..tostring(toplamkisi).." Kişi Puan verdi)",getRootElement(),255,255,255,true)

  end
end
end
)
---
local g_Root = getRootElement()
local g_ResRoot = getResourceRootElement(getThisResource())

local g_MapResName

addEventHandler('onGamemodeMapStart', g_Root,
function(mapres)
        g_MapResName = getResourceName(mapres)
end
)

addEventHandler('onResourceStart', g_ResRoot,
function()
-- outputDebugString("delete mapratings "..tostring(executeSQLQuery("DROP TABLE mapratings")))
-- Add table if required
executeSQLQuery("CREATE TABLE IF NOT EXISTS mapratings (mapname TEXT, playername TEXT, rating INTEGER)")

-- Create unique index to speed up WHERE when using [mapname] or [mapname+playername]
if not executeSQLQuery("CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS IDX_MAPRATINGS_MAPNAME_PLAYERNAME on mapRatings(mapname, playername)") then
-- If create unique index has failed, remove duplicates before retrying

-- Create a temp non-unique index to speed up deletion of duplicates
executeSQLQuery("CREATE INDEX IF NOT EXISTS IDX_MAPRATINGS_MAPNAME_PLAYERNAME_temp on mapRatings(mapname, playername)")
-- Delete duplicates
executeSQLQuery("DELETE FROM mapRatings WHERE rowid in "
.. " (SELECT A.rowid"
.. " FROM mapRatings A, mapRatings B"
.. " WHERE A.rowid > B.rowid AND A.mapname = B.mapname AND A.playername = B.playername)")
-- Remove temp index
executeSQLQuery("DROP INDEX IDX_MAPRATINGS_MAPNAME_PLAYERNAME_temp")
-- Now this should work
executeSQLQuery("CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS IDX_MAPRATINGS_MAPNAME_PLAYERNAME on mapRatings(mapname, playername)")
end

-- Create non-unique index to speed up WHERE when using [playername]
executeSQLQuery("CREATE INDEX IF NOT EXISTS IDX_MAPRATINGS_PLAYERNAME on mapRatings(playername)")

-- Perform upgrade from an old version if necessary
updateMapNames()

local currentGamemodeMap = exports.mapmanager:getRunningGamemodeMap()
if currentGamemodeMap then
g_MapResName = getResourceName(currentGamemodeMap)
end
end
)

function updateMapRating(player, mapresname, rating)
local playername = getPlayerName(player)
local sql = executeSQLQuery("SELECT rating FROM mapratings WHERE mapname=? AND playername=?", mapresname, playername)
if #sql > 0 then
local success = executeSQLQuery("UPDATE mapratings SET rating=? WHERE mapname=? AND playername=?", rating, mapresname, playername)
-- outputDebugString("mapratings: update mapratings "..playername.." "..rating.." "..tostring(success))
if not success then return end
if sql[1].rating == rating then
outputChatBox("Zaten bu haritaya oy verdiniz "..getRatingColorAsHex(rating)..rating.."/10#FF0000.", player, 255, 0, 0, true)
else
outputChatBox("Oyunuzu "..getRatingColorAsHex(sql[1].rating)..sql[1].rating.."/10 #E1AA5A'dan "..getRatingColorAsHex(rating)..rating.."/10#E1AA5A yaptınız.", player, 225, 170, 90, true)
end
else
local success = executeSQLQuery("INSERT INTO mapratings VALUES (?,?,?)", mapresname, playername, rating)
-- outputDebugString("mapratings: insert mapratings "..playername.." "..rating.." "..tostring(success))
if not success then return end
outputChatBox("Rated '"..(getResourceInfo(getResourceFromName(mapresname), "name") or mapresname).."' "..getRatingColorAsHex(rating)..rating.."/10#E1AA5A.", player, 225, 170, 90, true)
triggerEvent("onPlayerRateMap", player, mapresname, rating, getMapRating(mapresname))
end
triggerEvent("onMapRatingChange", player, getMapRating(mapresname), rating)
end

addEvent('onPollStarting')
addEventHandler('onPollStarting', g_Root,
function(poll)
for index, item in ipairs(poll) do
if item[1] == "Yes" then return end

local mapname = item[1]
local map = item[4]

if map then
local rating = getMapRating(getResourceName(map))
if rating then
mapname = mapname.." ("..(rating.average or "?")..")"
end

item[1] = mapname
end
end
triggerEvent('onPollModified', source, poll )
end
)

function getMapRating(mapresname)
local sql = executeSQLQuery("SELECT AVG(rating) AS avg , COUNT(rating) AS count FROM mapratings WHERE mapname=?", mapresname)
if sql[1].count > 0 then
local avg = math.floor(sql[1].avg*100+0.5)/100
return {average = avg, count = sql[1].count}
end
return false
end

function getPlayerRating(playername, mapresname)
if mapresname then
local sql = executeSQLQuery("SELECT rating FROM mapratings WHERE playername=? AND mapname=?", playername, mapresname)
if #sql > 0 then
return sql[1].rating
end
else
local sql = executeSQLQuery("SELECT AVG(rating) AS avg , COUNT(rating) AS count FROM mapratings WHERE playername=?", playername)
if sql[1].count > 0 then
local avg = math.floor(sql[1].avg*100+0.5)/100
return {average = avg, count = sql[1].count}
end
end
return false
end

function getRatingColor(rating)
local r, g = -5.1*(rating^2) + 25.5*rating + 255, -5.1*(rating^2) + 76.5*rating
r, g = r > 255 and 255 or math.floor(r+0.5), g > 255 and 255 or math.floor(g+0.5)
-- outputDebugString("mapratings: rating = "..rating.." r = "..r.." g = "..g)
return {r,g,0}--"#"..string.format("%02X", r)..string.format("%02X", g).."00"
end

function getRatingColorAsHex(rating)
local r, g = unpack(getRatingColor(rating))
return "#"..string.format("%02X", r)..string.format("%02X", g).."00"
end

addCommandHandler('rate',
function(player, cmd, rating)
rating = tonumber(rating)
if rating then
if rating >= 0 and rating <= 10 then
updateMapRating(player, g_MapResName, math.floor(rating*100+0.5)/100)
else
outputChatBox("0 ile 10 arasında bir puan seçin.", player, 255, 0, 0)
end
else
outputChatBox("0 ile 10 arasında bir puan seçin.", player, 255, 0, 0)
end
end
)

function updateMapNames()
local sql = executeSQLQuery("SELECT * FROM mapratings")
local needUpdate
if sql and #sql > 0 then
for i=1,math.min(5,#sql) do
if not getResourceFromName(sql[math.random(1,#sql)].mapname) then
needUpdate = true
break
end
end
end
if not needUpdate then return end
outputChatBox( "Please wait while the map ratings are assimulated" )
local maps = exports.mapmanager:getMaps()
local infoMaps = {}
for _,map in ipairs(exports.mapmanager:getMaps()) do
infoMaps[getResourceInfo(map, "name") or getResourceName(map)] = getResourceName(map)
end
local reportTime = getTickCount()
for i,row in ipairs(sql) do
if getTickCount() - reportTime > 5000 then
reportTime = getTickCount()
outputChatBox( string.format("%2.2f%% done", i * 100 / #sql ) )
end
if infoMaps[row.mapname] then
executeSQLQuery("UPDATE mapratings SET mapname=? WHERE mapname=?", infoMaps[row.mapname], row.mapname)
--outputDebugString("mapratings: changed "..tostring(row.mapname).." to "..tostring(infoMaps[row.mapname]))
elseif not getResourceFromName(row.mapname) then
executeSQLQuery("DELETE FROM mapratings WHERE mapname=?", row.mapname)
--outputDebugString("mapratings: deleted "..tostring(row.mapname))
end
end
end
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2017, 19:35:29 Gönderen: Narkoz »
 


MTASATURK

[YARDIM] Mapratings Hata
« : 14 Nisan 2017, 13:40:51 »

Çevrimdışı ertrldtcu

 • Uzman Üye
 • *
  • İleti: 589
Yanıtla #1 : 14 Nisan 2017, 16:09:09
1. satırda ben bir sıkıntı göremedim.
system
 


Çevrimdışı Rüzgar

 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 158
Yanıtla #2 : 14 Nisan 2017, 17:28:09
Luac olarak yaparsan hata verebilir ama kod çalışır.
 


Çevrimdışı kamaci4444

 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 125
 • Skype:yunus_kamaci
Yanıtla #3 : 14 Nisan 2017, 17:42:15
Yardımınız için teşekkürler sorun giderildi @Kilit