[YARDIM] Race.zip Debug Hatası

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı STARK

 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 9
: 24 Ocak 2018, 23:42:22
Bu hatanın çözümünde yardımcı olabilecek scripter arkadaşımız var mı ?
Lua link: Linki görebilmek için Kayıt olun yada Giriş yapın.


« Son Düzenleme: 25 Ocak 2018, 19:09:37 Gönderen: Narkoz »
 


MTASATURK

[YARDIM] Race.zip Debug Hatası
« : 24 Ocak 2018, 23:42:22 »

Çevrimdışı ertrldtcu

 • Uzman Üye
 • *
  • İleti: 589
Dosyayı yüklemekle uğraşmak istemedim, util_client.lua'yı bununla değiştir.
Kod: lua
g_Root = getRootElement()
g_ResRoot = getResourceRootElement(getThisResource())
g_Me = getLocalPlayer()

addEvent('onClientCall_race', true)
addEventHandler('onClientCall_race', resourceRoot,
function(fnName, ...)
local fn = _G
local path = fnName:split('.')
for i,pathpart in ipairs(path) do
fn = fn[pathpart]
end
        if not fn then
            outputDebugString( 'onClientCall_race fn is nil for ' .. tostring(fnName) )
        else
    fn(...)
        end
end
)

function createServerCallInterface()
return setmetatable(
{},
{
__index = function(t, k)
t[k] = function(...) triggerServerEvent('onServerCall_race', resourceRoot, k, ...) end
return t[k]
end
}
)
end

server = createServerCallInterface()

----------------------------
-- GUI

function showHUD(show)
for i,name in ipairs({ 'ammo', 'area_name', 'armour', 'breath', 'clock', 'health', 'money', 'vehicle_name', 'weapon' }) do
showPlayerHudComponent(name, show)
end
end

function showGUIComponents(...)
for i,name in ipairs({...}) do
if g_dxGUI[name] then
g_dxGUI[name]:visible(true)
elseif type(g_GUI[name]) == 'table' then
g_GUI[name]:show()
else
guiSetVisible(g_GUI[name], true)
end
end
end

function hideGUIComponents(...)
for i,name in ipairs({...}) do
if g_dxGUI[name] then
g_dxGUI[name]:visible(false)
elseif type(g_GUI[name]) == 'table' then
g_GUI[name]:hide()
else
if g_GUI[name] then
guiSetVisible(g_GUI[name], false)
end
end
end
end

function setGUIComponentsVisible(settings)
for name,visible in pairs(settings) do
if type(g_GUI[name]) == 'table' then
g_GUI[name][visible and 'show' or 'hide'](g_GUI[name])
else
guiSetVisible(g_GUI[name], visible)
end
end
end

function createShadowedLabel(x, y, width, height, text, align)
local shadow = guiCreateLabel(x + 1, y + 1, width, height, text, false)
guiLabelSetColor(shadow, 0, 0, 0)
local label = guiCreateLabel(x, y, width, height, text, false)
guiLabelSetColor(label, 255, 255, 255)
if align then
guiLabelSetHorizontalAlign(shadow, align)
guiLabelSetHorizontalAlign(label, align)
end
return label, shadow
end

function msToTimeStr(ms)
if not ms then
return ''
end
local centiseconds = tostring(math.floor(math.fmod(ms, 1000)/10))
if #centiseconds == 1 then
centiseconds = '0' .. centiseconds
end
local s = math.floor(ms / 1000)
local seconds = tostring(math.fmod(s, 60))
if #seconds == 1 then
seconds = '0' .. seconds
end
local minutes = tostring(math.floor(s / 60))
return minutes .. ':' .. seconds .. ':' .. centiseconds
end

function getTickTimeStr()
    return msToTimeStr(getTickCount())
end

function resAdjust(num)
if not g_ScreenWidth then
g_ScreenWidth, g_ScreenHeight = guiGetScreenSize()
end
if g_ScreenWidth < 1280 then
return math.floor(num*g_ScreenWidth/1280)
else
return num
end
end

----------------------------
-- Vehicles

function setCameraBehindVehicle(vehicle)
if vehicle then
local x, y, z = getElementPosition(vehicle)
local rx, ry, rz = getElementRotation(vehicle)
setCameraMatrix(x - 4*math.cos(math.rad(rz + 90)), y - 4*math.sin(math.rad(rz + 90)), z + 1, x, y, z + 1)
end
setTimer(setCameraTarget, 150, 1, getLocalPlayer())
end

function alignVehicleToGround(vehicle)
if not g_AlignToGroundTimer then
g_AlignToGroundTimer = setTimer(alignVehicleToGround, 200, 0, vehicle)
g_AlignToGroundTriesLeft = 50
else
local x, y, z = getElementPosition(vehicle)
local hit, hitX, hitY, groundZ = processLineOfSight(x, y, z + 5, x, y, z - 20, true, false)
g_AlignToGroundTriesLeft = g_AlignToGroundTriesLeft - 1
if not hit and g_AlignToGroundTriesLeft > 0 then
return
end
killTimer(g_AlignToGroundTimer)
g_AlignToGroundTimer = nil
g_AlignToGroundTriesLeft = nil
if hit then
local waterZ = getWaterLevel(x, y, z + 5)
if not waterZ or groundZ > waterZ then
server.setElementPosition(vehicle, x, y, groundZ + getElementDistanceFromCentreOfMassToBaseOfModel(vehicle))
end
end
end
end

function checkVehicleIsHelicopter()
local vehID = getElementModel(g_Vehicle)
if vehID == 417 or vehID == 425 or vehID == 447 or vehID == 465 or vehID == 469 or vehID == 487 or vehID == 488 or vehID == 497 or vehID == 501 or vehID == 548 or vehID == 563 then
setHelicopterRotorSpeed (g_Vehicle, 0.2)
end
end

function checkModelIsAirplane(g_VehicleModel)
if g_VehicleModel == 592 or g_VehicleModel == 577 or g_VehicleModel == 511 or g_VehicleModel == 512 or g_VehicleModel == 593 or g_VehicleModel == 520 or g_VehicleModel == 553 or g_VehicleModel == 476 or g_VehicleModel == 519 or g_VehicleModel == 460 or g_VehicleModel == 513 or g_VehicleModel == 539 then
return true
end
end

-----------------------------
-- Table extensions

function table.find(tableToSearch, index, value)
if not value then
value = index
index = false
elseif value == '[nil]' then
value = nil
end
for k,v in pairs(tableToSearch) do
if index then
if v[index] == value then
return k
end
elseif v == value then
return k
end
end
return false
end

function table.removevalue(t, val)
for i,v in ipairs(t) do
if v == val then
table.remove(t, i)
return i
end
end
return false
end

function table.each(t, index, callback, ...)
local args = { ... }
if type(index) == 'function' then
table.insert(args, 1, callback)
callback = index
index = false
end
for k,v in pairs(t) do
callback(index and v[index] or v, unpack(args))
end
return t
end

function table.deepcopy(t)
local known = {}
local function _deepcopy(t)
local result = {}
for k,v in pairs(t) do
if type(v) == 'table' then
if not known[v] then
known[v] = _deepcopy(v)
end
result[k] = known[v]
else
result[k] = v
end
end
return result
end
return _deepcopy(t)
end


function table.create(keys, vals)
local result = {}
if type(vals) == 'table' then
for i,k in ipairs(keys) do
result[k] = vals[i]
end
else
for i,k in ipairs(keys) do
result[k] = vals
end
end
return result
end

function table.insertUnique(t,val)
    if not table.find(t, val) then
        table.insert(t,val)
    end
end

function table.popLast(t,val)
    if #t==0 then
        return false
    end
    local last = t[#t]
    table.remove(t)
    return last
end-----------------------------
-- String extensions

function string:split(sep)
if #self == 0 then
return {}
end
sep = sep or ' '
local result = {}
local from = 1
local to
repeat
to = self:find(sep, from, true) or (#self + 1)
result[#result+1] = self:sub(from, to - 1)
from = to + 1
until from == #self + 2
return result
end


function clamp( lo, value, hi )
    return math.max( lo, math.min( value, hi ) )
end


function outputDebug( chan, msg )
    if _DEBUG_LOG then
        if not msg then
            msg = chan
            chan = 'UNDEF'
        end
        if table.find(_DEBUG_LOG,chan) then
            outputConsole( getTickTimeStr() .. ' cDEBUG: ' .. msg )
            outputDebugString( getTickTimeStr() .. ' cDEBUG: ' .. msg )
        end
    end
    if g_bPipeDebug then
        outputConsole( getTickTimeStr() .. ' cDEBUG: ' .. (msg or chan) )
    end
end

function outputWarning( msg )
    outputConsole( getTickTimeStr() .. ' cWARNING: ' .. msg )
    outputDebugString( getTickTimeStr() .. ' cWARNING: ' .. msg )
end-------------------------------------------------------
-- Trigger an event when the screen fades in/out
-------------------------------------------------------
local fadeInFinTimer = Timer:create()

_fadeCamera = fadeCamera
function fadeCamera(fadeIn,timeToFade,...)
    _fadeCamera (fadeIn,timeToFade,...)
    local ticksToFade = (not timeToFade or timeToFade < 1) and 0 or timeToFade * 1000
    if not fadeIn then
        fadeInFinTimer:killTimer()
triggerEvent( 'onClientScreenFadedOut', g_Root )
    else
        fadeInFinTimer:setTimer( onfadeInFin, math.max(50,ticksToFade/8), 1 )
    end
end

function onfadeInFin()
triggerEvent( 'onClientScreenFadedIn', g_Root )
end

-------------------------------------------------------

-- Calculate the gap between element bounding spheres
function getGapBetweenElements( elemA, elemB )
if not isElement( elemA ) or not isElement( elemB ) then
return false
end
local x,y,z = getElementPosition( elemA )
local distance = getDistanceBetweenPoints3D( x, y, z, getElementPosition( elemB ) )
distance = distance - ( getElementRadius( elemA ) or 0 )
distance = distance - ( getElementRadius( elemB ) or 0 )
return math.max( 0, distance )
end
system
 


Çevrimdışı STARK

 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 9
Teşekkürler...  :)
« Son Düzenleme: 25 Ocak 2018, 00:11:42 Gönderen: STARK »