[YARDIM] Radyo ve Araba Scriptinde Hata Alıyorum

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı DogukanUCAN

  • Acemi Üye
  • *
    • İleti: 177
  • Lowide Freeroam
Altta atacağım hataları düzeltebilir misiniz?FG-RadyoFM/client.lua
Kod: lua
local xml = xmlLoadFile ( "settings.xml" )
local nodeColor = xmlFindChild ( xml, "color", 6 )
local nodeFont = xmlFindChild ( xml, "font", 0 )
local nodeRealism = xmlFindChild ( xml, "realism", 0 )
local nodeStations = xmlFindChild ( xml, "stations", 0 )
local label = guiCreateLabel ( 0, 0, 1, 0.1, "Radyo Kapali", true )
--guiLabelSetColor ( label, xmlNodeGetAttribute ( nodeColor, "r" ), xmlNodeGetAttribute ( nodeColor, "g" ), xmlNodeGetAttribute ( nodeColor, "b" ) )
guiLabelSetHorizontalAlign ( label, "center" )
guiSetFont ( label, xmlNodeGetValue ( nodeFont ) )
guiSetVisible ( label, false )

addEventHandler ( "onClientResourceStart", getResourceRootElement (),
function ()
setPlayerHudComponentVisible ( "radio", false )
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", 0 )

for k, v in ipairs ( getElementsByType ( "vehicle" ) ) do
setElementData ( v, "liveradio.radio0", false )
setElementData ( v, "liveradio.radio1", false )
setElementData ( v, "liveradio.radio2", false )
setElementData ( v, "liveradio.radio3", false )
end
end
)

addEventHandler ( "onClientResourceStop", getResourceRootElement (),
function ()
setPlayerHudComponentVisible ( "radio", true )
end
)

addEventHandler ( "onClientPlayerVehicleEnter", getLocalPlayer (),
function ( vehicle, seat )
setRadioChannel ( 0 )
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.seat", seat )

if sound then
if isElement ( sound ) then destroyElement ( sound ) end
end

if xmlNodeGetAttribute ( nodeRealism, "enabled" ) == "true" then
if getElementData ( vehicle, "liveradio.radio0" ) then
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", getElementData ( vehicle, "liveradio.radio0" ) )
else
for k, v in ipairs ( xmlNodeGetChildren ( nodeStations ) ) do setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", k ) end

setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", math.random ( getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) ) )
setElementData ( vehicle, "liveradio.radio0", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
setElementData ( vehicle, "liveradio.radio1", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
setElementData ( vehicle, "liveradio.radio2", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
setElementData ( vehicle, "liveradio.radio3", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
end
else
if getElementData ( vehicle, "liveradio.radio" .. seat ) then
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", getElementData ( vehicle, "liveradio.radio" .. seat ) )
else
for k, v in ipairs ( xmlNodeGetChildren ( nodeStations ) ) do setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", k ) end

setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", math.random ( getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) ) )
setElementData ( vehicle, "liveradio.radio" .. seat, getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
end
end

local nodeStation = xmlFindChild ( nodeStations, "station", getElementData ( vehicle, "liveradio.radio" .. seat ) - 1 )

if nodeStation then
local radioName = xmlNodeGetAttribute ( nodeStation, "name" )
local radioURL = xmlNodeGetAttribute ( nodeStation, "URL" )
sound = playSound ( radioURL )
guiSetText ( label, radioName )
guiSetVisible ( label, true )

if isTimer ( timerLabel ) then killTimer ( timerLabel ) end

timerLabel = setTimer ( guiSetVisible, 5000, 1, label, false )
else
guiSetText ( label, "Radyo Kapali" )
guiSetVisible ( label, true )
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", 0 )

if isTimer ( timerLabel ) then killTimer ( timerLabel ) end

timerLabel = setTimer ( guiSetVisible, 5000, 1, label, false )
end

timerVehicle = setTimer (
function ( vehicle )
if isPedInVehicle ( getLocalPlayer () ) == false or getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ) ~= vehicle or getElementHealth ( getLocalPlayer () ) <= 0 then
if sound then
if isElement ( sound ) then destroyElement ( sound ) end
end

killTimer ( timerVehicle )

guiSetVisible ( label, false )
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", 0 )
end
end
, 50, 0, vehicle )
end
)

addEventHandler ( "onClientPlayerRadioSwitch", getLocalPlayer (),
function ( station )
if station ~= 0 then cancelEvent () end

if xmlNodeGetAttribute ( nodeRealism, "enabled" ) ~= "true" or getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.seat" ) == 0 or getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ) == false then
if station == 1 then
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) + 1 )
elseif station == 12 then
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) - 1 )

if getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) == -1 then
for k, v in ipairs ( xmlNodeGetChildren ( nodeStations ) ) do setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", k ) end
end
end

if sound then
if isElement ( sound ) then destroyElement ( sound ) end
end

if getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ) then
setElementData ( getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ), "liveradio.radio" .. getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.seat" ), getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
end

local nodeStation = xmlFindChild ( nodeStations, "station", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) - 1 )

if nodeStation then
local radioName = xmlNodeGetAttribute ( nodeStation, "name" )
local radioURL = xmlNodeGetAttribute ( nodeStation, "URL" )
sound = playSound ( radioURL )
guiSetText ( label, radioName )
guiSetVisible ( label, true )

if isTimer ( timerLabel ) then killTimer ( timerLabel ) end

timerLabel = setTimer ( guiSetVisible, 5000, 1, label, false )
else
guiSetText ( label, "Radyo Kapali" )
guiSetVisible ( label, true )
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", 0 )

if isTimer ( timerLabel ) then killTimer ( timerLabel ) end

timerLabel = setTimer ( guiSetVisible, 5000, 1, label, false )
end

if xmlNodeGetAttribute ( nodeRealism, "enabled" ) == "true" and getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ) then
setElementData ( getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ), "liveradio.radio0", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
setElementData ( getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ), "liveradio.radio1", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
setElementData ( getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ), "liveradio.radio2", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
setElementData ( getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ), "liveradio.radio3", getElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio" ) )
triggerServerEvent ( "onPlayerRadioSwitch", getLocalPlayer (), getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ) )
end
end
end
)

addEventHandler ( "onClientVehicleStartExit", getRootElement (),
function ( player )
if player == getLocalPlayer () then
if sound then
if isElement ( sound ) then destroyElement ( sound ) end
end

if isTimer ( timerVehicle ) then killTimer ( timerVehicle ) end

guiSetVisible ( label, false )
setElementData ( player, "liveradio.radio", 0 )
end
end
)

addEvent ( "switchRadioChannel", true )
addEventHandler ( "switchRadioChannel", getLocalPlayer (),
function ()
if sound then
if isElement ( sound ) then destroyElement ( sound ) end
end

local nodeStation = xmlFindChild ( nodeStations, "station", getElementData ( getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ), "liveradio.radio0" ) - 1 )

if nodeStation then
local radioName = xmlNodeGetAttribute ( nodeStation, "name" )
local radioURL = xmlNodeGetAttribute ( nodeStation, "URL" )
sound = playSound ( radioURL )
guiSetText ( label, radioName )
guiSetVisible ( label, true )
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", getElementData ( getPedOccupiedVehicle ( getLocalPlayer () ), "liveradio.radio0" ) )

if isTimer ( timerLabel ) then killTimer ( timerLabel ) end

timerLabel = setTimer ( guiSetVisible, 5000, 1, label, false )
else
guiSetText ( label, "Radyo Kapali" )
guiSetVisible ( label, true )
setElementData ( getLocalPlayer (), "liveradio.radio", 0 )

if isTimer ( timerLabel ) then killTimer ( timerLabel ) end

timerLabel = setTimer ( guiSetVisible, 5000, 1, label, false )
end
end
)FG-KAraba/Server.lua

Kod: lua
-------------------------
-- Criado por #Dr.zika --
--  Editado Por #Ennzo --
--        @2015        --
-------------------------

local Veiculos = {411} -- IDs das Motos.
Drzika = {}

function CreateVehicle (source)
if isElement(Drzika[source]) then destroyElement (Drzika[source])
Drzika[source] = nil
end
local x,y,z = getElementPosition (source)
local Cars = Veiculos[math.random(#Veiculos)]
Drzika[source] = createVehicle (Cars,x,y,z)
warpPedIntoVehicle (source,Drzika[source])
setElementData (source, "Pegou",true)
setTimer (setElementData, 60000, 1, source, "Pegou", false)
end
addCommandHandler ("araba", CreateVehicle)

function DestroyVeiculo ()
destroyElement (Drzika[source])
end
addEventHandler ("onPlayerLogout", root, DestroyVeiculo)
addEventHandler ("onPlayerQuit", root, DestroyVeiculo)
addEventHandler ("onPlayerWasted", root, DestroyVeiculo)

function VehicleExplode()
toggleVehicleRespawn(source, false)
setTimer(destroyElement, 3000, 1, source)
end
addEventHandler ("onVehicleExplode", getResourceRootElement(getThisResource()), VehicleExplode)
Mesaj Birleştirildi: 26 Mayıs 2017, 14:06:22
Yardım Edebilecek Olan Yok mu ?
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2017, 14:06:23 Gönderen: DogukanSkill »
 


MTASATURK

[YARDIM] Radyo ve Araba Scriptinde Hata Alıyorum
« : 25 Mayıs 2017, 15:34:10 »

Çevrimdışı Paradox

  • Kurucu
  • *
    • İleti: 684
  • SH Gaming
Yanıtla #1 : 26 Mayıs 2017, 15:38:57
Kod: lua
-------------------------
-- Criado por #Dr.zika --
--  Editado Por #Ennzo --
--        @2015        --
-------------------------
 
local Veiculos = {411} -- IDs das Motos.
Drzika = {}
 
function CreateVehicle (source)
if isElement(Drzika[source]) then destroyElement (Drzika[source])
Drzika[source] = nil
end
local x,y,z = getElementPosition (source)
local Cars = Veiculos[math.random(#Veiculos)]
Drzika[source] = createVehicle (Cars,x,y,z)
warpPedIntoVehicle (source,Drzika[source])
setElementData (source, "Pegou",true)
setTimer (setElementData, 60000, 1, source, "Pegou", false)
end
addCommandHandler ("araba", CreateVehicle)
 
function DestroyVeiculo ()
if isElement(Drzika[source]) then
destroyElement (Drzika[source])
end
end
addEventHandler ("onPlayerLogout", root, DestroyVeiculo)
addEventHandler ("onPlayerQuit", root, DestroyVeiculo)
addEventHandler ("onPlayerWasted", root, DestroyVeiculo)
 
function VehicleExplode()
toggleVehicleRespawn(source, false)
setTimer(destroyElement, 3000, 1, source)
end
addEventHandler ("onVehicleExplode", getResourceRootElement(getThisResource()), VehicleExplode)

Diğeri hakkında bilgim yok.