[YARDIM] Kill Eventi

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı #Serius

 • Uzman Üye
 • *
  • İleti: 685
: 26 Mayıs 2017, 19:41:13
Beyler bana kill eventi lazım adam öldürünce gui liste kaç adam öldürdüğünü yazmasını istiyom

Ahmet Abi yapmıştı bana fakat edit atrken bozdum.
 


MTASATURK

[YARDIM] Kill Eventi
« : 26 Mayıs 2017, 19:41:13 »

Çevrimdışı MarkeloF

 • Admin
 • *
  • İleti: 901
 • Maybe later.
Yanıtla #1 : 26 Mayıs 2017, 19:42:26
Kod: lua
function addPlayerKillCount(p)
local acc = getPlayerAccount(p)
if(acc and isGuestAccount(acc)==false)then
local pk = tonumber((getAccountData(acc,"Öldürme"))) or 0
setAccountData(acc,"Öldürme",pk+1)
 


Çevrimdışı Rüzgar

 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 158
Yanıtla #2 : 26 Mayıs 2017, 19:46:44
Edit yapacağın zaman dikkatli ol birdaha bozma.
Kod: lua
Ruzgar = {
    gridlist = {},
    button = {},
    window = {},
    label = {},
    func = {},
    eniyiOyuncular = {},
}
setElementData(getLocalPlayer(), "shader", false)
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot,
    function()
        Ruzgar.window[1] = guiCreateStaticImage(474, 188, 393, 350, "arkaplan.png", false)
        guiWindowSetSizable(Ruzgar.window[1], false)
        guiSetAlpha(Ruzgar.window[1], 0.89)
        Ruzgar.gridlist[1] = guiCreateGridList(14, 29, 369, 250, false, Ruzgar.window[1])
       column =  guiGridListAddColumn(Ruzgar.gridlist[1], "Nick", 0.3)
        guiGridListAddColumn(Ruzgar.gridlist[1], "Öldürme", 0.3)
        Ruzgar.button[1] = guiCreateStaticImage(14, 290, 150, 30,"btn2.png", false, Ruzgar.window[1])
        Ruzgar.button[2] = guiCreateStaticImage(180, 290, 150, 30,"btn2.png", false, Ruzgar.window[1])
        Ruzgar.label[1] = guiCreateLabel(35, 05, 150, 30,"Puanları Sıfırla", false, Ruzgar.button[1])
         Ruzgar.label[2] = guiCreateLabel(15, 05, 150, 30,"En son Sıfırlayan Kişi", false, Ruzgar.button[2])
         Ruzgar.label[3] = guiCreateLabel(14, 320, 250, 30,"*Sadece Adminler Puanları sıfırlayabilir", false, Ruzgar.window[1])
        Ruzgar.func.Ortala(Ruzgar.window[1])
        guiSetFont(Ruzgar.label[1], "default-bold-small")
        guiSetFont(Ruzgar.label[2], "default-bold-small")
        guiSetFont(Ruzgar.label[3], "default-bold-small")
        guiSetAlpha(Ruzgar.label[3], 1)
        guiLabelSetColor(Ruzgar.label[3], 255,0,0)
        guiSetVisible(Ruzgar.window[1], false)
    end
)
function mouseGirince()
    if source == Ruzgar.label[1] then
    guiStaticImageLoadImage(Ruzgar.button[1], "btn1.png")
    guiLabelSetColor(Ruzgar.label[1], 0,0,0)
    playSound("ses2.mp3")
    elseif source == Ruzgar.label[2] then
        guiStaticImageLoadImage(Ruzgar.button[2], "btn1.png")
        guiLabelSetColor(Ruzgar.label[2], 0,0,0)
        playSound("ses2.mp3")
    end
end
addEventHandler("onClientMouseEnter", getRootElement(), mouseGirince)
function mouseCikinca()
    if source == Ruzgar.label[1] then
    guiStaticImageLoadImage(Ruzgar.button[1], "btn2.png")
    guiLabelSetColor(Ruzgar.label[1], 255,255,255)
    elseif source == Ruzgar.label[2] then
        guiStaticImageLoadImage(Ruzgar.button[2], "btn2.png")
        guiLabelSetColor(Ruzgar.label[2], 255,255,255)
    end
end
addEventHandler("onClientMouseLeave", getRootElement(), mouseCikinca)
function tik()
    if source == Ruzgar.label[1] then
        playSound("ses1.mp3")
        triggerServerEvent("veriSil", getLocalPlayer(), getLocalPlayer())
    elseif source == Ruzgar.label[2] then
        triggerServerEvent("ensonSifirlayanKisi", getLocalPlayer(), getLocalPlayer())
        playSound("ses1.mp3")
    end
end
addEventHandler("onClientGUIClick", getRootElement(), tik)

function Ruzgar.func.TabloyaVeriYolla( _ )
        Ruzgar.eniyiOyuncular = _
         for i = 1, 15 do
               guiGridListAddRow(Ruzgar.gridlist[1])
               guiGridListSetItemText(Ruzgar.gridlist[1], i, 1, Ruzgar.eniyiOyuncular [ i ].isim, false, false)   
               guiGridListSetItemText(Ruzgar.gridlist[1], i, 2, Ruzgar.eniyiOyuncular [ i ].oldurmesayisi, false, false)
        end
    end
addEvent ( "yenileTablo", true )
addEventHandler ( "yenileTablo", getRootElement(), Ruzgar.func.TabloyaVeriYolla)

function Ruzgar.func.Ortala(element)
    local screenW, screenH = guiGetScreenSize()
    local windowW, windowH = guiGetSize(element, false)
    local x, y = (screenW - windowW) /2,(screenH - windowH) /2
    return guiSetPosition(element, x, y, false)
end
function veriSil( ... )
    guiGridListClear ( Ruzgar.gridlist[1] )
     triggerServerEvent("yenile", getLocalPlayer(), getLocalPlayer())
end
addEvent("VerileriSil", true)
addEventHandler("VerileriSil", getRootElement(), veriSil)
function bind( ... )
    if getKeyState("F2") and guiGetVisible(Ruzgar.window[1]) == false then
        showCursor(true)
        showChat(false)
        guiSetVisible(Ruzgar.window[1], true)
        triggerServerEvent("yenile", getLocalPlayer(), getLocalPlayer())
        elseif getKeyState("F2") and guiGetVisible(Ruzgar.window[1]) == true then
            showChat(true)
            showCursor(false)
            guiSetVisible(Ruzgar.window[1], false)
        end
end
bindKey("F2", "down", bind)
Kod: lua
function eniyiOyuncu( player ) 
    local tablo = { }
    for i, v in ipairs ( getAccounts ( ) ) do
        table.insert (tablo, { isim = getAccountData ( v, "oyuncu") or "● TK Yok", oldurmesayisi = getAccountData ( v, "ÖldürmeSayısı_") or "0" })
    end
    if tablo then
        table.sort ( tablo, function ( _, __ ) return ( tonumber ( _.oldurmesayisi ) or 0 ) > ( tonumber ( __.oldurmesayisi ) or 0 ) end )
    end
    triggerClientEvent ( "yenileTablo", getRootElement(), tablo )
end
addEvent("yenile",true)
addEventHandler("yenile", root, eniyiOyuncu)
function PuanVer(ammo, killer, weapon, bodypart)
    local oldurenKisi = getPlayerName(killer)
    local hedefKisi = getPlayerName(source)
    local account = getPlayerAccount(killer)
    if killer and killer ~=source then
        outputChatBox(oldurenKisi .. "Adlı Kişi " .. hedefKisi .. " Adlı Kişiyi  Öldürdü", getRootElement(), 255, 255, 0, true)
        if getAccountData(account, "ÖldürmeSayısı_")  then
            setAccountData(account, "ÖldürmeSayısı_", getAccountData(account, "ÖldürmeSayısı_")  + 1 )
            setAccountData(getPlayerAccount(killer), "oyuncu", string.gsub(getPlayerName(killer), "#%x%x%x%x%x%x", "")  )
        else
            setAccountData(account, "ÖldürmeSayısı_", 1)
            setAccountData(getPlayerAccount(killer), "oyuncu", string.gsub(getPlayerName(killer), "#%x%x%x%x%x%x", "")  )
        end
        outputChatBox(oldurenKisi .. "Adlı Kişinin Toplam Öldürme Sayısı:"..getAccountData(account, "ÖldürmeSayısı_").."", getRootElement(), 255, 255, 0, true)
    end
end
addEventHandler( "onPlayerWasted", getRootElement(), PuanVer)
function verileriSil( player )
    local account = getPlayerAccount(player)
    if isObjectInACLGroup("user." ..getAccountName ( account ), aclGetGroup("Admin")) then
    setAccountData(account, "silindi", string.gsub(getPlayerName(player), "#%x%x%x%x%x%x", "") )
    outputChatBox("● "..getPlayerName(player).."#ff0000 Adlı Kişi Tarafından Oyunculara ait Olan Tüm Öldürme Verileri Silinmiştir", getRootElement(), 255, 255, 255, true)
     for i, v in ipairs ( getAccounts ( ) ) do
        setAccountData(v, "oyuncu", "● TK Yok" )
        setAccountData(v, "ÖldürmeSayısı_", "0" )
        triggerClientEvent(root, "VerileriSil", root)
        newFile = fileCreate(":r/SilenKisiler.txt")
        if (newFile) then
            fileWrite(newFile, "!(Veri Silme Geçmişi) Silen Kişi:( "..string.gsub(getPlayerName(player), "#%x%x%x%x%x%x", "").." ) ve Üyeliği ( "..getAccountName(account).." )" )
            fileClose(newFile)
        end
    end
end
end
addEvent("veriSil",true)
addEventHandler("veriSil", root, verileriSil)
function EnsonSifirlayanKisi(player)
local account = getPlayerAccount(player)
if isObjectInACLGroup("user." ..getAccountName ( account ), aclGetGroup("Admin")) then
local dosyaAc = fileOpen(":r/SilenKisiler.txt")
if dosyaAc then 
    local _
    while not fileIsEOF(dosyaAc) do   
        _ = fileRead(dosyaAc, 500) 
        outputChatBox(_) 
    end
    fileClose(dosyaAc)   
else
    outputConsole("SilenKisiler.txt Bulunamadı !")
end
end
end
addEvent("ensonSifirlayanKisi",true)
addEventHandler("ensonSifirlayanKisi", root, EnsonSifirlayanKisi)
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2017, 19:48:52 Gönderen: Rüzgar »